ระลึกถึงพระนางพรหมจารีมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก
22 สิงหาคม

ข้าแต่พระมารดามารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก...โปรดช่วยวิงวอนเพื่อลูกทั้งหลายด้วยเทอญ
...::: คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย :::...
Sisters of St. Paul of Chartres Thailand Province