[คลิกที่นี่เพื่ออ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด]

 โปสตุลองค์ ทั้ง 5 คนของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ลูเซีย สายธาร เถมินพนา - จาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงใหม่
มารีอา ดวงฤทัย สังข์ก้องเดชา - จาก อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์
มารีอา รัตติยา ศรีบุรมย์ - จาก บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
เมรี่ ลอเรนซ์ กรรณิการ์ หาญฤทธิทา - จาก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สังฆมณฑลอุดรธานี
แบร์นาแด๊ต ขฎาพร โชติศักดิ์ถาวร - จาก บ้านดินขาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงใหม่


พิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของภคินี
เป็นการสรรเสริญที่สมบูรณ์และเป็นบ่อเกิดแห่งพระหรรษทาน
ทุก ๆ วันภคินีร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
เฉลิมฉลองศีลมหาสนิทของพระคริสตเจ้า
ผู้ถวายพระองค์เองแด่พระบิดาเพื่อไถ่โลกให้รอด
(ตำรับคู่ชีวิต ข้อ 48)

งานแพร่ธรรมของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรมีส่วนในกิจการแพร่ธรรมของพระศาสนจักร
ผู้ถวายตนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเป็นเจ้า ดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน
ท่ามกลางมนุษย์ ด้วยการเอาใจใส่ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกคน

(ตำรับคู่ชีวิต ข้อ 50)

ประตูแห่งความเชื่อ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะฯ
Though We Are Many การกลับใจของชายคนหนึ่ง - น.เปาโล
หลอมรวมกาย งานส่งเสริมการศึกษา และอนามัย
องค์เจ้าแห่งชีวิต - พระจิตเจ้า อยู่เพื่อรับใช้
Apostolic Life of SPCTHAI  

พฤศจิกายน : November : novembre
1
Sr Elise / Sr Rebecca
3
Sr Martine
4
Sr M. Charles
5
Sr Sylvie
10
Sr Léonie
12
Sr Reneé-Marie
14
Sr Sidonie
15
Sr St. Albert
17
Sr Elisabeth / Sr Lily
22
Sr Cécilia
24
Sr Flora
26
Sr Berchmans
28
Sr Catherine
30
Sr St. André

พฤศจิกายน : November : novembre
4
Sr Resalie
6
Sr Cécilia-Joseph
7
Sr Lucia de St. Jean
8
Sr Jean Berchmans / Sr Renée de J.
9
Sr M.-Octave
10
Sr Maxime
15
Sr Julienne
16
Sr Ste Ursule
17
Sr Véronica-T.
29
Sr St. Donatien
30
Sr Jean Baptiste
 
 
  พระมารดาแห่งชาร์ตรองค์อุปถัมภ์คณะฯ
  นักบุญเปาโลองค์อุปถัมภ์คณะฯ
  กำเนิดคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ตราสัญลักษณ์ของคณะฯ
  มหาธิการิณีของคณะฯ
  ก้าวแรก พันธกิจด้านการพยาบาลในสยาม
  ก้าวที่สอง พันธกิจของคณะในสยาม
  ก้าวที่สาม พันธกิจด้านการศึกษาในสยาม
  ผู้รับผิดชอบกิจการของคณะ - ในช่วงแรก
  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
  สถานที่ทำงานของคณะในไทย
 
 
 
 
  "เซอร์"คือใคร?
  จิตตารมณ์และงานของคณะฯ
  วิสัยทัศน์ และพันธะกิจของคณะฯ
  ขั้นตอนการอบรมของคณะฯ
  คุณสมบัติของผู้สมัครบวชในคณะฯ
   
 
 
 
 
  FRANCE - CHARTRES - 1696
  ANTILLES / GUYANE - 1727
  HONG KONG - 1848
  KOREA - TAEGU - 1878
  KOREA - SEOUL - 1878
  SWITZERLAND - 1901
  PHILIPPINES - 1904
  ROME - ITALY - 1930
  CANADA - 1930
  USA - 1963
  AUSTRALIA - 1984
 
 
 
 
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ - 1905
  ซางตาครู้สคอนแวนท์ - 1906
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ - 1907
  เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ - 1925
  เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ - 1956
  เซนต์ปอลคอนแวนต์ - 1963
  เซนต์โยเซฟ ระยอง - 1963
  เซนต์โยเซฟ บางนา - 1968
  เซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ - 1975
  เซนต์โยเซฟ ทิพวัล - 1977
  เซนต์โยเซฟ เกาะสมุย - 1983
  เซนต์ปอล หนองคาย - 1984
  โรซารีโอวิทยา - 1988
  เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี - 1989
  เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ - 1994
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม - 1995
  เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ - 1995
  เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด - 1996
  เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ - 1997
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ - 1998
  เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม - 2006
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี - 2007
 
 

 

 

Application บทภาวนาประจำวัน
คาทอลิก - ฉบับปรับปรุงใหม่

♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦

Scan QR Code นี้เพื่อ Download ลงมือถือ
หรือ Tablet เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
บน Android Version 2.3.3 ขึ้นไป

สำหรับ App นี้เป็นเวอร์ชั่นแรกที่พัฒนาขึ้น
โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

Application ข้อรำพึงสายประคำ
ธรรมล้ำลึกตามวันต่าง ๆ ในสัปดาห์

♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦

Scan QR Code นี้เพื่อ Download ลงมือถือ
หรือ Tablet เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
บน Android Version 2.3.3 ขึ้นไป

สำหรับ App นี้เป็นเวอร์ชั่นแรกที่พัฒนาขึ้น
โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

 

 
 
   
จัดทำโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
   
ส่งบทความ รูปภาพ และเรื่องเพื่อลงเว็บไซต์ของคณะฯ ได้ที่ : spcthai_it@hotmail.com