พิธีรับกางเขน

21 NOV 2016

ในการติดตามองค์พระเยซูอาจารย์เจ้านั้น สมาชิกทุกคนต้องรับ "กางเขน" เพื่อแบกและเดินตามพระองค์ในทุก ๆ วัน และนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ซึ่งมิใช่เพียงนักบวชเท่านั้น แต่สำหรับคริสตชนทุกคน.... เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดให้มีพิธีรับกางเขนของคณะฯ โดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ สำหรับผู้ฝึกหัด จำนวน 4 ท่าน ณ นวกสถานของคณะฯ บางนา 1. แคธรีน ใจดี โชติจินดา - (รีนา) 2. อเมลิอา ปิยวรรณ สมบูรณ์พูนเพิ่ม - (โมรีน) 3. มารีอา กรรณิกา ว่องไว - (มาเรียนา) 4. มารีอา อนุสรา ว่องไว - (เจน) โดยในงานนี้แมร์มีเรียม กิจเจริญ และคณะเซอร์ฯ ร่วมเป็นกำลังใจอย่างอบอุ่น ในความเป็น "หมู่คณะ" เป็น "ครอบครัว" เดียวกัน