ฉลองโนวีเซีย...ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

28 DEC 2016

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา โอกาสฉลองนักบุญทารกผู้วิมล ถือเป็นโอกาสในการฉลองโนวีเซียของคณะฯ ด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้ บรรดาผู้ฝึกหัด คณะเซอร์ฯ และผู้ใหญ่ของคณะฯ นำโดยเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม และแมร์มีเรียม กิจเจริญ ทุกท่านได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การภาวนา การแสดง การเล่นกีฬา และการสังสรรค์ร่วมกัน...บรรดาทารกผู้วิมล ได้สละชีวิตเพื่อองค์พระผู้ไถ่ เหล่าบรรดาผู้ฝึกหัดตนของคณะฯ ก็ได้สละซึ่งชีวิตส่วนตัว เพื่อเข้าสู่การฝึกฝนตนเอง ในคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อพร้อมที่จะมอบชีวิตทั้งครบแด่พระเจ้า ในการับใช้เพื่อนพี่น้อง และพระศาสนจักร

1
2
3
4
5
6
7
8
9