พิธีรับเครื่องแบบของคณะฯ

Sisters of Saint Paul of Chartres - Thailand Province

เมื่อวันที 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ณ วัดน้อยประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา โดยมีเซอร์บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นผู้มอบเครื่องแบบสำหรับสมาชิกใหม่ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้ : 1. เซอร์รีนา ใจดี โชติจินดา | 2. เซอร์โมรีน ปิยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม | 3. เซอร์มาเรียอานา กรรณิกา ว่องไว | 4. เซอร์เจน อนุสรา ว่องไว

46
47
48
49
50
51
52
53
54

spcthai