พิธีต้อนรับโปสตุลองต์

Sisters of St. Paul of Chartres - Thailand Province

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2017 คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแขวงประเทศไทยได้มีพิธีรับเข้าคณะฯ ของโปสตุลองต์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ :1. มิแชล สุรีย์มาส งามวงศ์ | 2. ราฟาแอล มณีนุช นาโควงค์ | 3. กาเบรียล กาญจนา วลัยวารีพัฒนา | 4. อองเชลิค จิตลดา ฉลองกิจไพศาล โดยมีเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล แมร์มีเรียม กิจเจริญ และคณะเซอร์ร่วมในพิธีดังกล่าวณ วัดประจำนวกสถานของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร บางนา

spcthai