วันนักบวชสากล

spcthai

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9