ระลึกถึงเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ - เสกสุสานของคณะ

รูปภาพ : เซนต์ปอลคอนแวนต์ / เซนต์โยเซฟ ระยอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 โอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทยได้ร่วมระลึกถึงเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ ณ สุสานของคณะ โดยมีวจนพิธีกรรมที่โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์และพิธีบูชาของพระคุณ ระลึกถึงผู้ล่วงลับที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง...ขอให้วิญญาณเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ จงประสบสุขเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าเทอญ

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90