120 ปี แห่งบ้านหลักแรก ณ ดินแดนสยาม

รูปภาพ : โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2018 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9