120 ปี แห่งบ้านหลักแรก ณ ดินแดนสยาม

รูปภาพ : โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2018 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ

19
20
21
22
23
24
25
26
27