120 ปี แห่งบ้านหลักแรก ณ ดินแดนสยาม

รูปภาพ : โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2018 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ

28
29
30
31
32
33
34
35
36