::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 7 - อาทิตย์ที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา
คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
เข้าค่าย รวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความเชื่อ เพื่อรักและแบ่งปัน”
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

โดยนักเรียนได้แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของตน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและภาวนา นอกจากนั้น ยังได้มอบความรักแก่น้อง ๆ ในโรงเรียนต่าง ๆ
ด้วยการผลิตสื่อคำสอนประเภทต่าง ๆ เป็นการประกาศพระวาจาของพระเจ้าอีกรูปแบบหนึ่ง ตามคำแนะนำของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
ที่ว่า “ใน ‘ปีแห่งความเชื่อ’ ค.ศ. 2012 – 2013 พี่น้องคาทอลิกควรจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมแห่งศาสนาเพื่อรื้อฟื้นความเชื่อ
เพื่อเข้าใจความเชื่อให้ลึกซึ้ง และเพื่อแบ่งปันความเชื่อดังกล่าวให้กับผู้อื่น ไม่ใช่ด้วยการสอนเท่านั้น แต่ด้วยการกระทำที่เป็นแบบฉบับแห่งความรักของคริสตชนด้วย”