เซอร์มารี โปลิน ชูวิรัช
ให้การบรรยายประวัติคณะพระหฤทัยฯ
โอกาส 60 ปีมรณกรรมของคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี
เมื่อวัน 15 กันยายน 2012 ณ อารามพระหฤทัย คลองเตย

 • DSC03413
 • DSC03414
 • DSC03419
 • DSC03421
 • DSC03422
 • DSC03427
 • DSC03428
 • DSC03429
 • DSC03432
 • DSC03434
 • DSC03435
 • DSC03436
 • DSC03439
 • DSC03441
 • DSC03445
 • DSC03446
 • DSC03447
 • DSC03448
 • DSC03452
 • DSC03456
 • DSC03459
 • DSC03461
 • DSC03462
 • DSC03463
 • DSC03465
 • DSC03466
 • DSC03467
 • DSC03468
 • DSC03469
 • DSC03470
 • DSC03476
 • DSC03477
 • DSC03479
 • DSC03480
 • DSC03482
 • DSC03485
 • DSC03487
 • DSC03491
 • DSC03493
 • DSC03494
 • DSC03497
 • DSC03498
 • DSC03502
 • DSC03503
 • DSC03506
 • DSC03510
 • DSC03512
 • DSC03514
 • DSC03516
 • DSC03519
 • DSC03523
 • DSC03526
 • DSC03527
 • DSC03529
 • DSC03531
 • DSC03532
 • DSC03536
 • DSC03537
 • DSC03543
 • DSC03544
 • DSC03546
 • DSC03548
 • DSC03549
 • DSC03551
 • DSC03552
 • DSC03553
 • DSC03554
 • DSC03555
 • DSC03556
 • DSC03557
 • DSC03559
 • DSC03562
 • DSC03563
 • DSC03564
 • DSC03569
 • DSC03570
 • DSC03571
 • DSC03572
 • DSC03574
 • DSC03575
 • DSC03576
 • DSC03578
 • DSC03579
 • DSC03580
 • DSC03583
 • DSC03586
 • DSC03588
 • DSC03590