เราจะเป็นเซอร์เซนต์ปอลฯ ได้อย่างไร?


...::: นวกสถานคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร :::...
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ

 

บุคคลที่ปรารถนารับใช้พระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ในคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
จำต้องมีความปรารถนาอย่างจริงใจ ที่จะดำเนินชีวิตนักบวชแพร่ธรรม ตามพระวรสาร

นวกสถานเป็นสถานฝึกหัด และอบรมสนำหรับผู้ปรารถนาจะถวายตน
เป็นกรรมสิทธิ์แด่พระเจ้าในชีวิตนักบวช

...::: พิธีรับกางเขน - โปสตุลองค์ :::...
...::: พิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณ :::...
...::: พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ :::...

 

ขั้นตอนการอบรม...เริ่มจาก :

 

สมัครเณรี (โปสตูลองค์)

เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเรียนรู้จักชีวิตและกิจการของคณะ พิจารณาความสามารถและเหตุจูงใจ

นวกชน (โนวิส)

เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเรียนรู้ที่จะค้นพบพระเยซูคริสตเจ้าในพระคัมภีร์
ในการรำพึงภาวนา ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในชีวิตส่วนรวม และเหตุการณ์ต่าง ๆ
รวมทั้งค้นพบความหมายของชีวิตการเป็นธรรมสิทธิ์ของพระเจ้า

ยุวภคินี

เมื่อครบระยะเวลาในนวกสถานแล้ว นวกะจะปฏิญาณตนครั้งแรก
ที่จะถือพรหมจรรย์ ความยากจน และความนอบน้อมเชื่อฟัง เป็นเวลา 1 ปี
และรื้อฟื้นคำปฏิญาณนี้ทุกปี จนครบ 5 ปี
ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเป็น "ยุวภคินี"

เมื่อมั่นใจในกระแสเรียกของตนเอง ยุวภคินีจะปฏิญาณตนตลอดชีพ
เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ตลอดไป