คุณสมบัติของผู้สมัครบวชในคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

  • มีความปรารถนาอย่างจริงจัง ลงมือกระทำจริง และเหนือธรรมชาติ ที่จะดำเนินชีวิตนักบวชแพร่ธรรม ตามพระวรสาร
  • มีอุปนิสัยใจคอเหมาะสม และมีคุณสมบัติด้านพฤติภาวะเพียงพอ
  • เป็นผู้นับถือศาสนาคาทอลิกมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • เป็นอิสระจากพันธะใด ๆ ตามกฎหมายพระศาสนจักร
  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
  • มีสติปัญญาพอที่จะศึกษาชีวิตนักบวช
  • มีสุขภาพดีพอที่จะรับงานที่คณะฯ มอบหมายให้

 

หากคุณได้สัมผัสความรักของพระคริสตเจ้า


โปรดติดต่อ :

อธิการิณีเจ้าคณะแขวง
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2266-3605 โทรสาร 0-2631-0189
E-mail : spcthai@yahoo.com / sisterspcthai@gmail.com
Website : www.spcthai.com