วิสัยทัศน์ :

 

คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเป็นคณะนักบวชหญิง ผู้รับเจิมจากพระเป็นเจ้า 
มุ่งไปสู่ความครบครันแห่งความรัก ตามแบบฉบับของนักบุญเปาโล 
ยึดพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง และเลียนแบบแม่พระ
ในการอ่อนน้อมตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า
เป็นผู้รับใช้คนยากจน ด้วยจิตตารมณ์แห่งความราบเรียบ
ความสุภาพถ่อมตน และความอาจหาญ

 
พันธกิจ :

 

เราเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย  มุ่งมั่นทำให้ทั้งชีวิตของเราเป็นพันธกิจ แห่งการช่วยให้รอดของพระคริสตเจ้า โดย :

  • ร่วมเป็นหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้งกับองค์พระคริสต์ และมีส่วนในธรรมล้ำลึกแห่งปาสกา
  • ร่วมมือกับพระศาสนจักรในการแพร่พระวรสารครั้งใหม่
  • เปิดใจกว้างเพื่อรับรูปแบบใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ
  • เอาใจใส่สำเหนียกในความต้องการ ของผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยความเอื้ออาทร
  • รับใช้คนยากจน
  • แบ่งปันความเวทนาสงสารของพระเยซู  และนำความหวังไปสู่โลก 
    ให้เขาได้คืนมาซึ่งศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตร ของพระเป็นเจ้า