เมื่อปี ค.ศ. 1696 คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ถือกำเนิดขึ้นจากการดลใจของพระจิตเจ้า โดยการริเริ่มของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ที่จะช่วยเหลือคนยากจนในเขตปกครองของตน

ท่านได้รับความร่วมมือจากคุณแม่มารีย์ อานน์ เดอ ติยี ในการอบรมหญิงสาวชาวนา 4 คน เพื่อให้มีความรู้ในการสอนหนังสือเด็กเล็ก ๆ ในการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "เลอเวส์วิลล์ ลา เชอนารด์" เมืองชาร์ตร ประเทศฝรั่งเศส

กิจการแรกที่คณะฯได้เริ่มกระทำ คือ การยกระดับหมู่บ้านทั้งในด้านความเป็นมนุษย์ และด้านจิตวิญญาณ โดยให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก ๆ ทั้งด้านวิชาการ และคำสอน เยี่ยมคนยากจน และคนเจ็บป่วย

และด้วยที่มานี้พวกเราจึงเรียกสมาชิกของคณะว่า "เซอร์" (Sœurs) เป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแปลว่า พี่สาว หรือน้องสาว