อธิการิณีเจ้าคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย


1. แมร์อานน์ แชร์แมน (ค.ศ. 1947 - 1960)
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคนแรกของแขวงประเทศไทย

 

2. แมร์อันนา เดอ เยซู (ค.ศ. 1960 - 1968)


 

 
3. แมร์หลุยส์ เดอ ลา ตรีนิเต กิจเจริญ (ค.ศ. 1969 - 1977)
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคนไทยคนแรก


 
4. แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ (ค.ศ. 1977 - 1997)

แมร์มีเรียม ได้รับตำแหน่งมหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ค.ศ. 2001 - 2013
เป็นมหาธิการิณี ชาวเอเชียคนแรกของคณะฯ

 

 
5. แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ (ค.ศ. 1997 - 2007)


 

 
6. เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม (ค.ศ. 2007 - 2017)


 

7. เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล (ค.ศ. 2017 - ปัจจุบัน)


 


จัดทำโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย

ติดต่อ Webmaster ได้ที่ : spcthai_it@hotmail.com

Free counter and web stats