VIRGINI PARITURÆ - พรหมจารี ผู้ให้กำเนิด

...::: พระมารดาแห่งชาร์ตร พระมารดาองค์อุปถัมภ์ :::...
ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

ตั้งแต่เริ่มต้น คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ได้เลือกพระนางมารีย์พรหมจารี เป็นพระมารดาองค์อุปถัมภ์ของคณะฯ

เซอร์เลียนแบบพระนางในด้าน :

  • การอ่อนน้อมตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างครบครัน
  • การมีส่วนในธรรมล้ำลึกแห่งความรอด
  • การบริการรับใช้ผู้อื่น ด้วยความเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ

 

 

 

ชาร์ตร คือเมืองเล็ก ๆ ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีประวัติเก่าแก่ ยาวนาน
และมีปูชนียสถานที่ล้ำค่าคือ "อาสนวิหารแห่งชาร์ตร"

อาสนวิหารหลังนี้นับเป็นหลังที่ 6 ที่ได้บูรณะขึ้นหลังจากเพลิงไหม้ในปี ค.ศ. 1194 ภายใต้การนำของ
พระสังฆราชเรโนลด์ เดอ มูซอง โดยหลังแรกสุดสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 แล้วถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 743

การบูรณะในครั้งสุดท้ายนั้นงานด้านโครงสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1220 แต่งานตบแต่งต้องใช้เวลาอีก 40 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์
อาสนวิหารนี้จึงได้รับการอภิเษกอย่างสง่าเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1260 จากวันนั้นถึงปัจจุบัน อาสนวิหารหลังนี้มีอายุได้ 752 ปี

อาสนวิหารแห่งนี้ นอกจากสถาปัตยกรรมภายนอกที่งดงาม ยังมีรูปปั้นตามเรื่องราวต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ รูปบรรดานักบุญ
และบุคคลสำคัญ ๆ ต่าง ๆ แล้ว ทั้งภายใน และภายนอกอาสนวิหาร


ตลอดระยะเวลา 750 กว่าปีที่ผ่านมา อาสนวิหารแห่งนี้ถูกกระทำทุราจาร และถูกทำลายจากกาลเวลา และบุคคลต่าง ๆ อย่างมากมาย
โดยเฉพาะในช่วง ค.ศ. 1789 – 1799  ในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส

อาสนวิหารแห่งนี้ดึงดูดผู้จาริกแสวงบุญจากทั่วโลก มาสักการะ 3 สิ่งนี้ :

พระภูษาของแม่พระ :

พระภูษานี้พระเจ้าชาร์ลส์ ทรงมอบให้อาสนวิหารนี้ในปี ค.ศ. 876 และจะนำออกแสดงในวาระสำคัญเท่านั้น
พระภูษานี้มีลักษณะเป็นผ้าผืนยาว ที่สตรีชาวตะวันออกนิยมใช้คลุมศีรษะ หรือห่มเวลาอยู่ในที่สาธารณะ
แม้อาสนวิหารแห่งนี้จะเกิดเพลิงไหม้ หลายต่อหลายครั้ง พระภูษานี้ไม่เคยได้รับความกระทบ กระเทือนเลยแม้แต่น้อย

แม่พระแห่งต้นเสา :

รูปนี้ได้ชื่อว่าแม่พระแห่งต้นเสา เนื่องจากที่ตั้งอยู่บนยอดเสาเด่นเป็นสง่า เป็นรูปแกะสลักจากไม้ในต้นศตวรรษที่ 16 นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  แม่พระดำ เพราะเนื้อไม้ที่นำมาแกะสลักมีสีคล้ำ รวมทั้งกาลเวลาและควันเทียนที่จุดอยู่ตลอดเวลา
ทำให้เนื้อไม้มีสีเข้มขึ้นเรื่อย ๆ

แม่พระแห่งใต้ดิน :

ที่ได้ชื่อว่าแม่พระแห่งใต้ดินเนื่องจาก รูปนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาสนวิหารแห่งนี้
บ้านแม่ของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อยู่ที่เมืองแห่งนี้ และตั้งไม่ห่างจากอาสนวิหารแห่งนี้เลย
คณะเซอร์จึงยึด พระมารดาแห่งชาร์ตรเป็นองค์อุปถัมภ์ และเลียนแบบชีวิตของพระแม่ในชีวิตที่ถวายแล้วแด่พระองค์

ที่ฐานมีคำจารึกว่า VIRGINI PARITURÆ ซึ่งแปลว่า พรหมจารี ผู้ให้กำเนิด