• นักบุญเปาโลเกิดที่เมืองทาร์ซัส ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในประเทศตุรกี
 • นักบุญเปาโลได้รับพิธีสุหนัตเมื่อเกิดมาได้แปดวัน
 • นักบุญเปาโลเป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน
 • นักบุญเปาโลเป็นชาวฮีบรู
 • ครอบครัวของนักบุญเปาโลเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดในธรรมเนียมโบราณ
 • นักบุญเปาโลเป็นคน 2 สัญชาติ ได้แก่ ยิว และ โรมัน
  (สัญชาติโรมันได้จากการที่ครอบครัวของท่านซื้อสิทธิ์)
 • นักบุญเปาโลได้ศึกษาพระคัมภีร์ และกฎหมายของโมเสส จากท่านกามาลิเอล
 • นักบุญเปาโลมีอาชีพ เป็นช่างทำกระโจม
 • อานาเนีย คือบุคคลที่พระเยซูเจ้าตรัสสั่ง
  ให้ไปรักษาตาที่บอดของท่านนักบุญเปาโลโดยการปกมือ
 • คำว่า "คริสตชน" ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง อันทิโอกในซีเรีย
 • นักบุญเปาโลเดินทางเพื่อเทศน์สอน และเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชน 4 ครั้งด้วยกัน
 • นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงกลุ่มคริสตชน และ บุคคลต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 13 ฉบับ
 • ในจดหมายของนักบุญเปาโลนั้น ได้เอ่ยถึงพระคริสตเจ้า ถึง 380 ครั้ง
 • นักบุญเปาโลเป็นคนแรกที่ให้คำนิยามคำว่า "พระศาสนจักร"
  ว่าเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า
 • นักบุญทิโมธี และนักบุญทิตัส เป็นเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดกับนักบุญเปาโลมากที่สุด
 • นักบุญสเตเฟน มรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร ในการตายของท่าน
  นักบุญเปาโลมีส่วนรู้เห็น
 • บารนาบัส สิลาส และอปอลโล ผู้ร่วมแพร่ธรรมที่สำคัญที่สุดของนักบุญเปาโล
 • ปริสซิลลา และ อาควิลลา เป็นคู่สามีภรรยา ที่มีบทบาทสำคัญในงานอภิบาลของ
  นักบุญเปาโล
 • นางลิเดีย คือ สตรีคนแรกที่กลับใจ จากการเทศน์สอนของนักบุญเปาโล
 • นักบุญเปาโลตายโดยการถูกตัดศีรษะที่ ถนนออสเตีย ซึ่งอยู่นอกกรุงโรม
 • วันฉลองนักบุญเปาโล กลับใจ คือ วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี
 • วันสมโภชนักบุญเปโตร และ เปาโล คือ วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี
 • สัญลักษณ์ของนักบุญเปาโล คือ ดาบ และ พระคัมภีร์