การเดินทางครั้งที่ 1
(กจ 13 : 1 - 14 : 28)

 • อันทิโอกแห่งซีเรีย
 • เซลูเคีย
 • ซาลามิส
 • ปาโฟส
 • เปอร์กา
 • อันทิโอกแห่งปิสิเดีย
 • อิโคนนียุม
 • ลิสตรา
 • เดอร์บี
 • ลิสตรา
 • อิโคนียุม
 • อันทิโอกแห่งปิสิเดีย
 • เปอร์กา
 • อัตตาเลีย
 • อันทิโอกแห่งซีเรีย

 

     
 

การเดินทางครั้งที่ 2
(กจ 15 : 36 - 18 : 17)

 • อันทิโอกแห่งซีเรีย

 • เดอร์บี

 • ลิสตรา

 • ฟรีเจียแห่งกาลาเทีย

 • มิเซีย

 • โตรอัส

 • ซาโมธรัส

 • เนอาบุรี

 • ฟิลิปปี

 • อัมฟีโปลิส

 • อปอลโลเนีย

 • เธสะโลนิกา

 • เบโรอา

 • เอเธนส์

 • โครินธ์

 • เคนเครีย

 • เอเฟซัส

 • ซีซารียา

 • อันทิโอกแห่งซีเรีย
     
 

การเดินทางครั้งที่ 3
(กจ 19 : 21 - 21 : 19)

 • อันทิโอกแห่งซีเรีย

 • กาลาเทีย

 • เอเฟซัส

 • มาซิโดเนีย

 • กรีซ

 • มาซิโดเนีย

 • ฟิลิปปี

 • โตรอัส

 • อัสโซส

 • มิทิเลนี

 • เกาะคีโอส

 • เกาะซามอส

 • มิเลทัส

 • เกาะโขส

 • เกาะโรด

 • ปาทารา

 • ไทระ

 • ทอเลเมอิส

 • ซีซารียา

 • เยรูซาเล็ม
     
 

การเดินทางครั้งสุดท้าย
(กจ 27 : 1 - 28 : 16)

 • อันทิโอกแห่งซีเรีย

 • ไซดอน
 • มีรา
 • เกาะคนีดัส
 • ท่างาม
 • เกาะมอลต้า
 • ซีราคิวส์
 • เรยีอุม
 • ปูเตโอลี
 • ฟอรุมอัปปี
 • หมู่บ้านสามโรงแรม
 • โรม