มหาธิการิณี - คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร


แมร์มารีย์ กอเรตตี ลี  - Mère Maria Goretti LEE
มหาธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

2013 - ปัจจุบัน

 
1. แมร์มารีย์ มีโช
Mère Marie MICHEAU
1700 - 1702

 
2. แมร์มารีย์ อานน์ เดอ ติยี
Mère Marie Anne de TILLY
1702 - 1703
 

นางสาวมารีย์ เทแรส ดู ทรองเชย์
Melle Marie Thérèse du TRONCHAY
1708 - 1717
ผู้ที่คุณพ่อมาเรโช เป็นกำหนดให้ดูแลคณะ

 
3. แมร์บาร์บ ฟูโกล์ต
Mère Barbe FOUCAULT
1717-1726
 

4. แมร์มารีย์ อานน์
Mère Marie Anne DESLANDRES
1726-1758

 
5. แมร์มารี ชานน์
Mère Marie Jeanne GUYON
1758-1783
 

6. แมร์มารีย์ ชานน์
Mère Marie Jeanne ROUSSET
1783 - 1790

 
7. แมร์มารีย์ โจสโซม
Mère Marie JOSSEAUME
1790 - 1834
 

8. แมร์มารีอา
Mère Maria ROUYRRE
1834 - 1843 / 1855 - 1861

 
9. แมร์ธาอีส
Mère Thaïs BOUCHER
1843 - 1849
 

10. แมร์วิคตอรีน
Mère Victorine GOUGEON
1849-1855

 
11. แมร์เอลี
Mère Elie JARRET
1861 - 1867 / 1874 - 1880
 

12. แมร์แซงต์ลุค
Mère Saint Luc BLEUZE
1867 - 1874 / 1880 - 1887

 
13. แมร์ลาครัวซ์
Mère Lcroix BINET
1887-1907
 

14. แมร์มารีย์ อิซาอี
Mère Marie Isaïe PELOUARD
1907 - 1913

 
15. แมร์มารีย์ เซลีนา
Mère Marie Célina POULLIN
1913 - 1917
 

16. แมร์เอมเม ดู ซาเครเคอ
Mère Aimée du S.C. VEYSSET
1917 - 1929

 
17. แมร์แซงต์ บาร์เธเลมี
Mère Saint Barthélemy GARDET
1929 - 1941
 

แมร์กาเบรียล เดอ มารีย์ - ผู้แทน
Mère Gabrielle de Marie BEAUGY
1941 - 1947 (Vicaire générale)

 
18. แมร์เรอเน เดอ เยซู
Mère René de Jésus DEMEUSY
1947-1959
 

19. แมร์มารีย์ ปอล เดอ เยซู
Mère Marie Paul de Jésus BORD
1959 - 1971

 
20. แมร์มอร์นิค เดอ แซงต์เดอนี
Mère Monique de St Denys BERTRAND
1971 - 1989
 

21. แมร์อานน์ มารีย์
Mère Anne Marie AUDET
1989 - 2001

 
22. แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ
Mère Myriam de Ste Anne KITCHAROEN
2001 - 2013